Prohlášení o ochraně osobních dat

Provozovatel e-shopu R – stick Bořivoj Rektořík prohlašuje, že poskytuje své služby  v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Při registraci v e-shopu zadáváte některé osobní údaje, které se dále doplňují při provedení objednávky. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího, používáme je k realizaci Vaší objednávky a ke komunikaci s Vámi. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány  pouze  pro účely obchodní, logistické, statistické a marketingové, ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi, slouží pro naši interní potřeby a v žádném případě nejsou, ani nebudou posykytnuty třetím osobám případně jinak zneužity, jmenovitě pak pro případ rozesílání nevyžádané reklamy, nebo spamu.

Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, telefon, mail) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Zákazník má právo kdykoliv písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.