Abyste si udělali představu, co vše je nutné pro tvorbu Vašeho loga, seznámíme vás s některými postupy, které vám pomohou pochopit, čeho byste se měli vyvarovat a jak nám můžete práci usnadnit. Ukážeme si to na několika příkladech:

predstava-thumbs.jpgPráce na návrhu začíná dodáním podkladů od zákazníka. Zde vidíte prvotní představu, jak by mělo jeho logo na paličce vypadat. Našim úkolem je tyto podklady zpracovat tak, aby na paličce byly čitelné, výrazné, zřetelné, a aby pokryly maximální možnou tiskovou plochu.

Samozřejmě není nezbytně nutné dodávat takový nákres, někdy stačí jen popis, ale na druhé straně to značně urychlí celou práci. I když konečný výsledek - jak uvidíte níže je v tomto případě značně odlišný od tohoto prvotního návrhu.

matzke-podpis1-thumbs.jpgZačneme podpisem. I když ten vypadá zpočátku problematicky, protože je tam spousta pozadí a okraje papíru na kterém podpis je, ve skutečnosti budeme mít celkem snadnou práci. Na obrázku vidíte původní dodaný podpis, který je nafocený digitálním foťákem. Někdy bývá dobré, když je těch podpisů víc, protože nám to umožní vybrat z hlediska snadného tisku na paličku tu nejlepší variantu.

matzke-podpis-thumbs.jpgA takto vypadá výsledek našich úprav. Obrázek s podpisem si ořízneme, odstraníme pozadí, zvýrazníme samotný podpis a zmenšíme si jeho velikost. A protože zdrojový obrázek byl dost veliký, vyjde výsledný podpis na paličce perfektně ostře.

matzke-lebka.jpgU dodaného obrázku lebky budeme mít ještě snadnější práci – zde pouze invertujeme barvy, takže získáme černou lebku na bílém pozadí.matzke-lebka2.jpgTrochu zde bude problém s velikostí obrázku, protože na návrhu je vidět jeho rozrastrované okraje, ale při výsledné velikosti potisku se to neprojeví.

matzke-navrh-thumbs.jpgKdyž máme všechny prvky použité v logu připravené, sestavíme samotný návrh destičky. U všech komponent upravíme velikost a ideálně je rozmístíme. V závislosti na situaci děláme někdy jednu, ale někdy i více variant potisku. Tento návrh odesíláme zákazníkovi ke schválení, nebo k případným korekcím. Jak vidíte, oproti původní představě zákazníka je návrh zcela jiný. To je proto, aby všechny prvky použité na logu byly v konečné velikosti výrazné a dobře čitelné. Protože jsme limitováni rozměrem max. 70x12 mm, musí se všechno vejít do tohoto prostoru.

matzke-uprava-thumbs.jpgPokud nám zákazník pošle výběr varianty loga a své připomínky – tak jak to vidíte na obrázku, opravíme návrh a odesíláme jej znovu ke schválení. Toto se dá opakovat do té doby, dokud není výsledné logo přesně podle představ zákazníka.

Důležitá je zde jedna věc: - až do této fáze lze logo jakkoliv měnit. Po jeho konečném schválení odesíláme návrh do DTP studia, kde nám vyrobí film, který je použit na osvit a výrobu destičky. Takže pokud už je destička vyrobena, nedá se na ní nic změnit, a v případě nějaké dodatečné korekce (například změna názvu skupiny) se musí udělat destička nová.

Vita-Matzke-thumbs.jpgA zde vidíte již konečnou verzi navrhovaného loga. Z této verze byla zhotovena vlastní destička.

Některé dodané obrázky nejdou k výrobě destičky použít bez jejich radikální úpravy. To je třeba případ i nížeuvedeného loga Kreysonu – zde jsme museli napřed vyseparovat jeho pozadí, pak převést jednotlivé barvy, zvýraznit obrysy, vykorigovat nerovnosti a otřepy, výsledek převést do černé barvy a nakonec změnit perspektivu obrázku tak, aby na paličce vyšel co největší. Kdybychom jej ponechali v původních proporcích, vyšel by kvůli své výšce na paličku velmi malý. Celý postup vidíte v galerii.

[[rstick-highslidegal?directory=gallery/kreyson]]

kudrna-thumbs.jpgPokud je to jen trochu možné, na všechny nápisy v logu používáme co nejvěrnější druhy písma (fonty), které máme k dispozici. Můžeme sice pracovat i s obrázkem, ale v tomto případě při použití písma máme zaručeny perfektní čisté obrysy výsledného loga. Proto nám hodně usnadníte práci, když ke svému nápisu vytvořeném v editoru nějakým nestandardním fontem, nám tento font přidáte i do přílohy. Na obrázku je logo tvořené fontem, který nám zákazník poslal (font vyexportujete přes Ovládací panely).

Charvi-pes1-thumbs.jpgPokud chcete na své paličce mít nějaký obrázek, musíte počítat s tím, že nelze tisknout barvy – barva potisku může být jen černá. Proto musíme zdrojový obrázek převést do stupňů šedi a zvýraznit přechody v obrázku. V případě obrázku tohoto vlčáka jsme museli ještě odpárat zelené pozadí, jinak by výsledný obrys byl nevýrazný.

charvi-pes-thumbs.jpgVymazáním pozadí jsme získali zřetelnější siluetu, kterou jsme převedli do šedé barvy a zvýraznili celý obrys hlavy. Při následném osvitu pak dojde k vytvoření rastru, který na paličce simuluje jednotlivé barevné přechody a tóny, takže s určitými omezeními se dá obrázek takto na paličku natisknout. Musíte ale vědět, že výsledek nikdy nebude jako originál.

petestick-thumbs.jpgJak vidíte, výsledek celého návrhu je značně ovlivněn tím, jak kvalitní předlohy nám dodáte. Je třeba si uvědomit, že v případě potisku nelze realizovat úplně vše a tak pro dosažení dobrého výsledku je třeba udělat řadu kompromisů. Odměnou za to je originální potisk na paličkách podtrhující vaši jedinečnost a identitu. A v sekcích  starší loga, novější loga, nejnovější loga a loga pro obchody si můžete prohlédnout navržená loga, která si naši zákazníci objednali.