Kazové paličky

Jedná se o paličky s výrobní vadou. Například ploška, drobný suk, nerovnost letokruhů, díra po červotoči, brok, střepina granátu, kulka (to není vtip! mám už docela solidní sbírku), zabarvení, křivost, nestandardní tvar hlavičky, nestandardní průměry a různé další odchylky. Větší část kazových paliček vzniká při seřizování a kalibraci strojů, kdy je nutno doladit různé nepřesnosti nastavení.

Do kazových paliček řadíme taky testovací paličky, kterých je zhruba polovina v celkovém množství. Jsou to paličky, kdy při navrhování nového typu, nebo zákaznické modifikace je nutno odladit a vychytat různé odchylky od požadovaného modelu. A dále jdou do kazovek i standardní typy s odchylkou od daného průměru, pokud ji zjistíme při kontrole, nebo paličky, které se během několika dnů po výrobě prohnou.

kazové paličky

I přes tyto vady se ale dají použít do zkušebny a v omezené míře i na vystoupení. Jejich horší kvalitu nebo nepřesnosti vyvažuje velmi vstřícná cena, pro kterou jsou hlavně mezi amatérskými nebo začínajícími bubeníky velmi oblíbené. Obzvláště paličky z hikoru, kterému věnujeme přece jenom větší péči vzhledem k jeho ceně, se svou kvalitou někdy vyrovnají paličkám standardně vyráběným. I když těmto paličkám jinak nevěnujeme žádnou péči, přesto okamžitě vyřazujeme kusy, které by ulítly při první ráně. Na kazové paličky je možné natisknout vaše logo pro reklamní účely (rozdávání, vhazování do publika ...) - moc to ale nedoporučujeme, pro tento účel jsou lepší reklamní paličky.

V případě kazových paliček vám nemůžeme zaručit naprosto nic. Neposkytujeme žádné garance, nelze je vrátit a nelze si vybírat rozměry, ani typ. Musíte je zkrátka brát, tak "jak leží".