Každý bubeník za svou dráhu vystřídá několik desítek typů paliček, než se mu podaří vyhledat  ty pravé. Tvar paličky má při tom zásadní vliv na dobrý pocit ze hry, výsledný zvuk , dynamiku hry a další faktory, určující jedinečný sound. Obvyklý základní tvar paličky je již ustálen dlouhodobým používáním a je tvořen špičkou, náběhem ke špičce, tělem, místem držení a zakončením paličky.  Občas se sice vyskytnou nějaké nové variace na tvar, či různé experimenty, ale v zásadě je používá velmi málo bubeníků, a naprostá většina se drží lety a zkušenostmi prověřených modelů. V tomto článku se seznámíme se základní pojmy anatomie paličky. Protože se s nimi setkáte většinou v angličtině, jsou anglické výrazy zachovány i zde.

anatomie paličkyŠpička (Tip)
Špička a její tvar má zásadní vliv na výsledný zvuk. Protože cílem tohoto článku je vaše detailní seznámení s celou paličkou, jsou podrobné informace umístěny v samostatné sekci.
 
Krček a náběh zúžení paličky  (Neck)
Tvoří přechod od nejužšího místa na paličce k tělu paličky.  Tvar tohoto náběhu ovlivňuje odskok, cit a celkovou reakcí paličky.  Dlouhý náběh dává paličce pružnost, větší ohyb při úderu, rychlejší odezvu a možnost velmi citlivě kontrolovat jemnější pasáže hry. Nehodí se ale na dynamické, razantní a silnější údery.  Pro tento účel je vhodnější silnější krček a kratší náběh,  který paličku vyztuží, zpevní a nabídne lepší dynamiku hry.

Kužel zúžení paličky (Shoulder)
Je úsek, kde začíná palička přecházet do kuželu zúžení ke krčku.  Poloha tohoto místa má vliv na umístění těžiště paličky a dále v souvislosti s výšeuvedeným tvarem náběhu na citlivost hry  - pokud je posunuta ke špičce, dává paličce razanci při úderu vyváženou ale horší ovladatelností paličky.

Tělo paličky (Shaft)
Tato část paličky má zásadní význam pro pohlcení a rozptýlení nárazu při úderu a při rimshotech – hře přes ráfek bubínku. Dále ovlivní celkový zvuk paličky. Silnější tělo bude produkovat hlasitější zvuk a bude mít větší trvanlivost, slabší vám pak dá lepší ovladatelnost a kontrolu nad paličkou.

Těžiště paličky (Center of gravity)
Důležitý bod na paličce. Jeho poloha ovlivňuje ovladatelnost a reakci paličky, její použití a razanci úderu. Pokud je těžiště posunuto k rukojeti, palička se lépe ovládá, ale ztrácí razanci úderu. Tu naopak získává v případě, že je posunuto blíže ke špičce. Správně by se těžiště paličky mělo pohybovat v určitém rozsahu. Na to je třeba dát pozor při různých experimentech s tvarovou rukojetí, nebo povrchovými úpravami, kdy může být těžiště paličky vychýleno. Je důležité, aby palička byla dobře vyvážená.

Otočný bod paličky (Point of rotation)
tvoří jakýsi „otočný bod páky“  - místo, kolem kterého se pohybuje přední  a zadní část paličky. Tento bod je dán způsobem držení paličky, a spolu s umístěním těžiště má vliv na ovladatelnost paličky. Čím blíže jsou oba dva body k sobě, tím lépe se palička ovládá.
 
Zóna držení paličky - „rukojeť“  (Grip)
V této části paličku držíte.  Dobrý pocit z držení paličky je přitom významný faktor, ovlivňující pohodu Vaší hry. V naprosté většině případů je tvar této části válcový, jako tělo paličky, ovšem někdy se lze setkat s různými experimenty nebo úpravami, majícími za cíl usnadnit držení paličky.  Více najdete v související sekci.

Zakončení paličky (Butt end)
Konec paličky obvykle plynule přechází do kulatého tvaru, nebo kruhové výseče s výraznější hranou.  Plynulejší zakulacení paličky může mít omezený význam v tom, že někteří hráči paličku občas otočí pro dosažení zvláště silného a razantního úderu.

Délka paličky (Length)
Délka (spolu s průměrem) je hlavní faktor ovlivňující použití paliček.  Ovlivňuje rovnováhu, těžiště a otočný bod paličky. Delší paličky nabízí větší dosah a pákový efekt a tím i tvrdší úder, kratší se snadněji ovládají a mají svižnější reakci. Velká většina různých typů paliček jsou delší než 385 mm a kratší než 425 mm.  Občas se používají i větší délky – až do 450 mm, ale to je spíše výjimka.  Používání delších paliček totiž nemá význam, protože paličku nedržíte na jejím konci, ale v části, kdy je těžiště paličky umístěno před zónou vašeho držení.  To znamená, že váha paličky před tímto bodem je víceméně stejná, jako váha paličky v oblasti, ve které ji držíte. A to vám dává tu správnou kontrolu nad pohybem paličky, protože ta se „otáčí ve svém těžišti, nebo v tzv. otočném bodě, který je k těžišti velmi blízko. Proto se kratší paličky snadněji ovládají. Delší palička sice má větší dosah, ovšem za cenu, že ji držíte blíže k těžišti,  čímž získáte vlastně z každého centimetru prodloužení paličky k dobru pouhých 5 mm.  Toto se dá velmi dobře demonstrovat  párem paliček 1150 mm dlouhých, které kdysi vyrobila jedna firma jako reklamní trik. Musíte je držet někde v polovině, takže za místem úchopu paličky  někde kolem těžiště zůstane nějakých 400 mm směrem k vám.

Průměr paličky (Thickness)
Průměr ovlivňuje trvanlivost a celkovou váhu, právě tak jako "hmatový dojem" paličky v ruce. Silnější a tlustší paličky jsou trvanlivější, zatímco slabší paličky, nabízejí lepší dynamiku ovládání a příznivější hmatový dojem. Průměry  paliček se pohybují od 13 do 17 mm, přičemž nejpoužívanější dimenze jsou někde mezi 13,8 – 15,2 mm. Samozřejmě, používají se i silnější (nebo slabší) paličky, ale to už je spíše výjimka a velmi individuální záležitost.

Váha paličky  (Weigth)
Téměř žádná palička neváží méně než 40 gramů a více než 80 gramů. Tato hodnota závisí hlavně na průměru paličky a materiálu, ze kterého je palička vyrobena.  Podrobnější informace o hmotnosti paliček jsou v související sekci.

Odskok paličky
Je reakce paličky při úderu na nějaký povrch kdy se palička jakoby sama vrací do výchozí polohy, ze které byl veden úder. Toto je důležité hlavně v technických pasážích – tam totiž dobrý odskok paličky dokáže ušetřit spoustu práce. Pokud se vám palička vrátí, vynaložíte na další úder méně energie. Při méně výrazném odskoku  pak musíte paličku při dalším úderu zvedat, což je pro vás pracnější, namáhavější a dříve se unavíte. Všeobecně lepší odskok mají slabší paličky s protáhlejší přední částí. Hůře jsou na tom typy určené pro silovější hru.

Povrchová úprava paličky
Pomůže dotvořit výsledný  hmatový dojem. V současnosti se používá několik způsobů povrchové úpravy:

  • Přírodní vybroušený povrch - na paličku se nenanáší žádný lak, nebo vosk, povrch paličky je jen hladce vybroušen. Výhodu má v tom, že při hraní se ruce bubeníka mírně zpotí a zvlhnou, takže na dřevě vystoupí vlákna, čímž se stává hrubším, a lépe sedí v ruce. Nevýhoda této úpravy je v tom, že se po čase úchopová část paličky zašpiní.
  • Lakovaný povrch - ten se používá ve většině případů. Má výhodu, že paličky zůstávají čisté, některým bubeníkům se lépe drží a lépe se jim s nimi hraje. Některé firmy pak aplikují ještě speciální úpravu povoskováním. Ta zaručuje, že paličky se jakoby „přilepí“ a lépe tak sedí v ruce.
  • Barvené a mořené paličky  - v malé míře se používá barvení, nebo moření celé paličky, případně je na paličku aplikován nějaký zajímavý barevný motiv. Má to stejný význam jak lakování a takto upravené paličky jsou nabízeny většinou pro efekt, mající vzbudit pocit, že jde o něco exkluzivního.  Ovšem tady je třeba dát pozor na jednu věc, a to, že některé firmy skrývají pod barvu méně kvalitní materiál, nebo nerovnost let, a nabízejí takto upravené paličky jako exkluzivní.  Při výběru takovýchto paliček by jste měli volit takovou úpravu (moření), aby byla skrze ni vidět povrchová struktura dřeva.
  • Různé speciální protiskluzové úpravy - v malé míře se lze setkat s paličkami, které mají v úchopové části aplikované různé zdrsňující laky, abrazivní materiály na bázi brusiva,  pogumování, nebo jiné podobné úpravy, mající zaručit, aby paličky z rukou neklouzaly.  Většinou se přitom jedná o málo rozšířené a používané aplikace, a to z důvodu, že dost dramaticky mění hmatový dojem z úchopu paličky,  nebo svou vrstvou a váhou posouvají  těžiště, takže je nutné si na používání paliček s takovou úpravou zvyknout.  V souvislosti s tímto je nutné zmínit se, že v některých zemích se dost často používá speciální páska (stick wrap) na ovinutí úchopové části paličky. Kupuje se samostatně a nabízí ji většinou významné zahraniční firmy.

Použité zdroje:
Marc Zoutendijk– Anatomy of drumstick
Zildjian – katalog 2001, informace na webových stránkách
Vater – informace na webových stránkách
Pro Mark – informace na webových stránkách, katalogy
RB Drumsticks – inforace na webových stránkách
Pearl  drummers resources, vebové stránky
Katalogy a informace dalších firem, postřehy a poznatky z praxe, připomínky a poznámky profesionálních bubeníků, články na webu a další zdroje.