Pavel Kubát

Pavel Kubát (*4.2.1979)

ROOT, Doomy Ballads

Proč paličky R - stick?   Dlouholetá česká tradice, kvalita srovnatelná s nejlepšími výrobci paliček, maximální vstřícnost a profesionální slušné jednání!

Why stick R - stick?  Czech longstanding tradition of quality comparable to the best manufacturers of drumsticks maximum helpfulness and professional fair play!

Bubeník Pavel Kubát se narodil v Mladé Boleslavi, jeho hudební začátky jsou však neodmyslitelně spojeny se školními léty strávenými na Třebíčsku. K hraní na bicí se dostal až ve čtrnácti letech, ačkoli jeho talent rozpoznal už učitel hudební výchovy na základní škole při povinných rytmických cvičeních. Rodiče se tehdy snažili Pavla “přemluvit” ke hře na akordeon, on si však prosadil svou. Bicí a rock, který ho od časné puberty fascinoval, zvítězily a zaujaly v jeho životě přední místo.

Drummer Pavel Kubát was born in Mlada Boleslav his musical beginnings however are inherently connected with the school by years on Třebíčsku.  To play the drums he reached the age of fourteen though his talent already recognized music teacher at a primary school at the mandatory rhythmic exercises.  The parents had tried to Paul "persuaded" to play the accordion but he got his way.  Drums and rock him from early puberty enthralled won and took his life in a prominent place.

První kapelu, která dostala název The Crow, vytvořil se spolužáky ze základní školy. Amatérské úsilí členů kapely vyústilo v natočení CD ve studiu  rockera Miloše Dodo Doležala a v odehrání celé řady úspěšných koncertů, dokonce  i v účasti na bezpočtu rockových festivalů.

The first band which was named The Crow formed with classmates from elementary school.  The amateur effort of the band members resulted in the recording of a CD in the studio of rocker Milos Dodo Doležal and in a series of successful concerts even in participation in countless rock festivals.

Poté nastupuje éra společného koncertování s brněnskou skupinou Regon. Koncerty se v té době konají po celé České republice, následuje několik televizních vystoupení, kapela natáčí ve zlínském studiu “V” CD, z něhož posléze vzešel i zdařilý singl s názvem Králíci, který zaznamenal úspěch v tehdejší  hitparádě Formule 1 Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. V roce 2001 ukončila skupina  svoji aktivní činnost, a uzavřela se tak jedna z nejdůležitějších etap hudební dráhy teď už zkušeného hudebníka.

Then started the era of joint concerts with the Brno group REGON.  Concerts at that time held throughout the Czech Republic followed by several TV appearances the band filmed in Zlín studio "V" CD from which later emerged and successful single called Rabbit which has seen success at that chart Formule 1 Czech Radio 1 Radiožurnál.  In 2001 the group finished their active work and concluded thus one of the most important stages of musical tracks now experienced musician.

Zanedlouho přichází atraktivní nabídka od třebíčské funky rockové skupiny Pátek 13. Zároveň Pavel soukromě studuje hru na bicí u brněnského pedagoga Vítězslava Vavrdy, bývalého člena Orchestru Gustava Broma. Další “štací” je účinkování v brněnském projektu  D. A. R. Následně se jako bubeník podílí na hardcore-progresiv metalovém projektu Crab inc., v rámci kterého je natočeno CD Moneyfest. Následuje působení v metalové úderce Thief a doprovodné kapele Jiřího BigBosse Valtera Doomy Ballads.

Soon comes an attractive offer from Trebic funky rock group Paul Friday the 13th also privately studied percussion at the Brno Vítězslava Vavrdy educator former member of the Gustava Broma Orchestra.  Another "enough" is performing in Brno Project D. A. R. Subsequently as a drummer involved in the hardcore-metal project of progressive Crab inc. Under which the recorded CD Moneyfest.  Followed by treatment with the metal firing pin piece backing band Thief and Jiri Valter BigBoss Doom Ballads.

Tento počin vyvrcholí chystanou koncertní šňůrou ke stejnojmennému CD. Na základě spolupráce S Bigbossem v jeho zmíněném projektu přichází nabídka na post bubeníka legendární brněnské black metalové legendy ROOT.   

This achievement culminates upcoming concert cord to eponymous CD.  Based on the cooperation with the BigBoss mentioned in the project he is offered the post of drummer legendary Brno black metal legends ROOT.

Vybavení: Firemní hráč Mapex, Black Widow, činely Anatoljan, Czarcie Kopyto, R-stick

Co poslouchá: Lamb of God, Slayer, Dream Theater, Pink Floyd, Death, Behemoth atd...

Oblíbený bubeník: Mike Portnoy, Chris Adler, Gene Hoglan, Thomas Lang, Dave Lombardo, Dariusz Daray Brzozowski, Buddy Rich, Lukáš Doksanský, Klaudius Kryšpín

Paličky: Vlastní model - ROOT Paul Dred, Stick from Hell, Hickory - rozměr v mm: 15,2 / 410

Facilities Corporate player Mapex Black Widow cymbals Anatoljan Czarcim trees R-stick

Who listens Lamb of God Slayer Dream Theater Pink Floyd Death Behemoth etc ...

Favorite drummer Mike Portnoy Chris Adler Gene Hoglan Thomas Lang Dave Lombardo Dariusz Daray Brzozowski Buddy Rich Lukáš Doksanský Klaudius Kryšpín

Drumsticks Custom model - ROOT Paul Dred from Hell Stick Hickory - Dimensions in mm 15.2 / 410

ROOT

Bandzone

Facebook

Facebook ROOT