Jan Hladík

Honza Hladík

MIG 21, TGM Stereo, OTK

Proč paličky R - stick? protože to je jasná volba ...

Svou bubenickou kariéru začíná Jan Hladík v OTK, a v jazzovym triu s Danem Fidlerem a Pavlem Husičkou. Nahrává řadu filmových soundtracků - např k filmu Výlet režisérky Alice Nellis. Poté přestupuje do kapely TGM Stereo ta fungovala zhruba šest let. A na základech kapely TGM Stereo, nebo spíš z jejích trosek později začalo vznikat nové uskupení nazvané Mig 21.

Why stick R - stick? because it is the clear choice ...

His drum career starts in Jan Hladík OTK and a jazz trio with Dan and Paul Fidler bird. Recorded numerous film soundtracks - such as a film director Alice Nellis Trip. Then passes into the band TGM Stereo she worked about six years. And based on the band TGM Stereo or more of its wreckage emerge later it started a new group called Mig 21st

Mig 21 je česká hudební skupina založená roku 1998. Letecký speciál, v čele se samotářským pojídačem koláčků a přeborníkem přes instrumentálky Jiřím Macháčkem, je vyznavačem speciálního stylu retropop.

Mig 21 is a Czech musical group founded in 1998. Aerial special led by the reclusive Eater cakes and over instrumentals champion Jiri Machacek a believer in a special style retropop.

Působí ve složení první pilot Jiří Macháček, druhý pilot Honza Hladík, navigátor Tomáš Polák, meteorolog Pavel Hrdlička a steward Tomáš Kurfirst. Debutovali v roce 2001 s albem Snadné je žít. Následne vydávají v r. 2002 album Udělalo se nám jasno . Z něj se prosadily singly Tančím, Nocí půjdu sám nebo Malotraktor. Kritikami pověstné třetí album Pop Pop Pop (2004) stvrdilo hudební reputaci kapely a úspěšně navázalo na tradici migovské recese. Mezi nejvydařenější kousky se zařadila retro-parodie Here Comes The Gun, hokejový nářek Jaromíre nebo textový skvost v podobě vinnetouovské Ho-Ka-He. V říjnu 2006 Migové zrekapitulovali svou kariéru kompilačním bestofkem. V současné době vydávají své album nazvané ALBUM se kterým vyráží na šňůru koncertů ALBUM TOUR.

Držte nám tudíž palce, ať se do Vánoc neukřtíme, a přijďte si zatancovat. Pusu všem!

The first pilot is Jiří Macháček the second pilot Honza Hladík the navigator Tomáš Polák the meteorologist Pavel Hrdlička and the steward Tomas Kurfirst. They debuted in 2001 with the album Easy to Live. Subsequently they released an album in 2002. We made it clear. From it singles dancing I'm going alone or Malotractor. The critically acclaimed third Pop Pop Pop (2004) confirmed the musical reputation of the band and successfully followed the tradition of the Migan recession. The most adventurous pieces include the Here Comes The Gun retro-parody the Jaromíre hockey cunt or the Ho-Ka-He Vinnetou-style texture. In October 2006 the Migs recapitulated their career with a compilation bestfood. They are currently releasing their album called ALBUM with which they make their debut at ALBUM TOUR concerts.

So keep our thumbs let's not get bored by Christmas and come and dance. Pusu to all!

Mig 21

Honza Hladík FB profil