Jarda Haž

Jarda Haž (* 1980)

Perfecitizen, Alienation Mental, Mincing Fury, Yaga

Nároky na vybavení, umožňující hrát extrémní formy metalu, jsou opravdu vysoké. Proto jsem zvolil spolupráci s R - stick, jedná se o špičkové paličky, které splňují vše co potřebuji a vyžaduji. Profesionální spolupráce jen podtrhuje kvality paliček i firmy R - stick!

Demands on the equipment allowing to play extreme forms of metal are really high.  That's why I chose cooperation with R - stick it is a high-end sticks which fulfill everything I need and require.  Professional collaboration underscores the quality drumsticks and companies R - stick!

Už v předškolním věku obouchával hrnce a pokličky. Tam se zřejmě zrodila láska k bicím. Na bicí soupravu ale začal hrát až v 16 letech, snažil se zahrát všechno, kdykoliv a jakkoliv. V začátcích jeho rodiče říkali že kytara nebo klávesy je mnohem lepší na učení, než bubny. Dlouhou dobu pak na různých brigádách vydělával peníze na nákup své první bicí soupravy. Málokdo ze začátku věřil, že by mohl být schopen na bicí hrát ...

Even preschoolers obouchával pots and lids.  There are probably born love of percussion.  Drum set but began to play at age 16 he tried to play it all whenever and however.  In the beginning his parents said that the guitar or keyboard is much better at learning than drums.  For a long time then at various brigades he earned money to buy his first drum kit.  Few believed from the beginning that he would be able to play the drums ...

Převážně se zapsal v extrémně metalových kruzích. Jak v Alienation Mental, což byla kapela číslo jedna po víc než 14 let, se kterou nahrál několik desek a odjel dvě evropská turné. Tak i jako aktivní studiový hráč (2 desky Mincing Fury, Česko italský projekt Asertian,...)

Jarda Haž se dostal jako jeden z nejrychlejších grind - corových bubeníků a první v Čechách na prestižní bubenický magazín Sick Drummer, který s ním zveřejnil rozhovor a jeho profil.

Mostly he enrolled in extreme metal circles. As in Mental Alienation which the band has been number one for more than 14 years with whom he recorded several albums and drove two European tours. As well as an active studio musician (2 boards Mincing Fury Czech Italian project Asertian ...)

Jarda Haž came as one of the fastest grind - corových drummers and the first in the Czech Republic at the prestigious drummer Sick Drummer Magazine which published an interview with him and his profile.

Na podzim roku 2011 se Perfecitizen stává top prioritou. Jak demo tak i první deska posbírali velmi pozitivní reakce z celého světa, což se i pozitivně odrazilo na příležitostech hrát na nejpresnějších metalových festivalech nejen v Čechách (Brutal Assault, Obscene Extreme, Antitrend, Fekal Party, Czech Death Fest, Gothoom,...)

In the autumn of 2011 Perfecitizen becomes a top priority.  As the demo and the first album gathered a very positive response from around the world which is positively reflected on the opportunity to play on the best metal festivals in Bohemia (Brutal Assault Obscene Extreme Antitrend Fekal Party Czech Death Fest Gothoom ...  )

Jarda Haž je digital managerem společnosti Jan Becher - Pernod Ricard. Zodpovídá za všechna new media (web, sociální sítě, on-line kampaně,...) pro značky Becherovka, Becherovka Lemond, Jameson, Havana Club, Chivas Regal, Ballantines, Beefeater, Olmeca, Malibu, Absolut,... V neposlední řadě je i šťastným dvojnásobným otcem.

Jarda Haž is digital manager Jan Becher - Pernod Ricard.  He is responsible for all new media (web social networks online campaigns ...) for the brand Becherovka Becherovka Lemond Jameson Havana Club Chivas Regal Ballantine's Beefeater Olmeca Malibu Absolut ... Finally  least twice and happy father.

Nahrávky:
ALIENATION MENTAL - "Kopferkingel" 1998
YAGA - "Promo EP" 1999
ALIENATION MENTAL - "Veneration of the Bioloical Killing Machine" 1999
ALIENATION MENTAL - "The Restricted Cerebral Capacity" 2001
ALIENATION MENTAL - "Ball Spouter" 2002
MINCING FURY and G.C. of Q.D. - "No Jokes with Devils" 2003
MINCING FURY and G.C. of Q.D. - "Eye for Eye" 2004
ALIENATION MENTAL - "Psychopaticolorspectrum" 2005
ALIENATION MENTAL - "Alienation Mental" 2011
PERFECITIZEN - "Promo MMXI" 2011
PERFECITIZEN - "Through" 2013
ASERTIAN - "Instagrind Project" 2014

www.perfecitizen.com

SickDrummer magazine

"PERFECITIZEN - Through" - Accordance

Perfecitizen - Live Obscene Extreme Trutnov 2013

Alienation Mental drumcam

Perfecitizen drumcam

Perfecitizen Obscene Extreme

Perfecitizen Brutal Assault

Perfecitizen album Through