Michael Nosek

Michael Nosek

eggnoise, Personal Highway, Dekolt, Bitumen Beat, Michal Worek Q, Maraca, Prague Connection a Golden Prague Big Band.

Proč paličky R - stick ? Protože rád podpořím českou firmu, u které navíc není absolutně žádný problém si nechat vyrobit paličky přesně dle mého návrhu a které vyhoví mým poměrně atypickým požadavkům a rukám.

Why stick R - stick?  Because like I will support Czech company for which moreover there is absolutely no problem to have made just sticks in my design which meets my requirements quite atypical and hands.

Michael Nosek je jedním z nejvíce talentovaných bubeníků nastupující generace. Jeho velmi vkusná a barvitá hra ho řadí mezi multižánrové bubeníky, kterých je u nás opravdu pořídku. V současnosti je jedním z nejvyhledávanějších koncertních hráčů.

Michael Nosek is one of the most talented drummers of the new generation.  Its very tasteful and colorful game ranks him among drummers multi-genre which is our very rarely.  Today is one of the most popular concert players.

Pochází z muzikantské rodiny a odmalička měl hudbu okolo sebe. studuje Konzervatoř Jaroslava Ježka a dokončil bakalářský stupeň jazzové interpretace na brněnské JAMU. Mezi jeho učitele patří/li Patrik Benek, Jan Linhart, Lukáš Doksanský, Kamil Slezák, Roman Vícha a Dano Šoltis. I díky nim je pravidelným interpretem pražské klubové scény.

He comes from a musical family and his childhood music around.  Currently she is studying at Jaroslava Ježka Conservatory and completed a bachelor's degree jazz interpretation at JAMU.  Among his teachers include / li Patrik Benek Jan Linhart Lukáš Doksanský Kamil Slezák Roman Vícha and Dano Soltis.  Thanks to them is a regular performer of the Prague club scene.

Je stálým členem v kapelách eggnoise, Personal Highway, Dekolt, Bitumen Beat, Michal Worek Q, Maraca, Prague Connection a Golden Prague Big Band. Jako host je často k vidění s Los Quemados, Jakub Doležal Q a s dalšími. Nárazově spolupracoval s více jak 70 kapelami a orchestry se stylovým záběrem od klasiky přes jazz, latin, ethno, rock až k významným osobnostem české populární scény. S eggnoise též absolvoval turné s Lenkou Dusilovou a již čtvrtým rokem doprovází s Los Quemados brazilského interpreta současné moderní samby Adriano Trindade na jeho každoročním středoevropském turné.

He is a permanent member of the bands Eggnoise Personal Highway Cleavage Bitumen Beat Michal Worek Q Maraca Prague Connection and Golden Prague Big Band.  As a guest is often seen with Los Quemados Jakub Doležal Q and other.  Spasmodically worked with more than 70 bands and orchestras engagement with stylish classical jazz latin ethno rock and significant personalities of Czech pop scene.  With Eggnoise also toured with Lenka Dusilová and fourth year accompanies the Los Quemados Brazilian artist of the modern samba Adriano Trindade on his annual tour of Central Europe.

Kromě bicích se věnuje hře na kytaru a skládání hudby pro svůj vlastní konceptuální projekt Personal Highway, se kterým letos vydává debutové CD.

Eggnoise, ve kterých Michael Nosek zaujímá bubenický post, jsou autorským projektem skladatelské dvojice Ondra Kopička a Ondřej Galuška a hudební skupinou pohybující se na české scéně již dvacet let. Za svou desku ALBUMEN získali eggnoise tři nominace na největších nezávislých hudebních cenách světa Just Plain Folks 2009 Music Awards.V roce 2012 vytvořili původní soundtrack k filmu Svatá čtveřice Jana Hřebejka.

In addition to the drummer he's been playing the guitar and composing music for his own conceptual project Personal Highway with which this year issued their debut CD.

Eggnoise in which Michael Nosek occupies the post of drummer composer project are copyright Kopička couple Andy and Ondřej Galuška and music group moving on the Czech scene for twenty years. For his plate albumen Eggnoise received three nominations for the biggest independent music world prices Just Plain Folks 2009 Music Awards.V in 2012 created the original soundtrack for the film The Holy foursome Jana Hřebejka.

Michael je také lektorem bicí soupravy na mezinárodní hudební škole ISMFA a učitelem na ZUŠ hl.m.Prahy. Vedle toho také rád poskytuje soukromé lekce studentům bez omezení věku.

Vybavení: Yamaha, Mapex, Gretsch, Pearl, Istanbul Agop, Remo, Evans, Roland, D-Drum, Mackie a samozřejmě signovaný model paliček R-STICK

Michael is also a lecturer drum kit at an international music school ISMFA a teacher at the Music School of Prague. Besides he also likes to provide private lessons for students of any age.

Equipment Yamaha Mapex Gretsch Pearl Istanbul Agop Remo Evans Roland D-Drum Mackie and of course the signature model drumsticks R-STICK

Michael Nosek FB profil