Jak paličky vyrábíme? To je takové naše malé tajemství... Ale přesto vás trochu s naším výrobním postupem seznámíme:

habr_obecny.jpgZákladním předpokladem je výběr dobrého a kvalitního materiálu. Tady nám velmi pomáhá to, že jako bývalý lesník mám dostatečné znalosti o struktuře dřeva, dendrologii, pěstování lesa, půdních typech, genetice a dalších oborech na to, abych si dokázal vytipovat lokality, ze kterých získáváme kvalitní, pevný a dobrý habr. Co se týče hikoru – ten si do Ameriky zatím vybírat nejezdíme, nicméně dokáži podle dřeva a jeho struktury poznat dobrý materiál.

Pro výrobu paliček musí být dřevo dobře vysušené, ale zase ne přeschlé a musí mít svou optimální vlhkost, aby si paličky udržely dobrou pevnost. Je to taková malá alchymie. Pro sušení a přípravu materiálu používáme své postupy jejichž podstatou je to, že dřevo vysoušíme pouze přírodně. V průběhu celého procesu materiál třídíme. Z toho dobrého vyrábíme paličky a ten špatný používáme na jinou výrobu. Proto nenabízíme dvě kvalitativní třídy paliček, ale pouze jednu, protože ten horší materiál zpracujeme na něco jiného.

Paličky soustružíme na CNC soustruzích s řídícím systémem navrženým podle našich požadavků a s použitím unikátní technologie, kterou jsme si během naší činnosti sami vyvíjeli. To nám dává možnost vyrobit doslova a do písmene to, co si vymyslíte. Nejsme omezeni minimálním množstvím a to, co jednou vyrobíme, dokážeme vyrobit kdykoliv znovu díky tomu, že si veškeré navržené vzory ukládáme do databází.

 

 

profil_cad2.jpgPo výrobě jdou paličky na kontrolu kvality, kdy se vytřídí případné křivé kusy. Poté jsou potištěny logem a označením typu, spárovány, a zataveny do PE sáčku, aby si podržely svou specifickou vlhkost, která je trochu vyšší, což paličkám dává pevnost.

Pro nás je nicméně nejdůležitější vaše spokojenost. Vždyť vám může být jedno, jak sušíme materiál, čím ho obrábíme, jestli ho něčím natíráme, nebo zaříkáváme, či kolem něj tančíme šamanské tance... Zkrátka pro vás je prvořadě důležité, jestli se vám s paličkami hraje dobře nebo ne. A o to jde. To je to největší tajemství celého výrobního postupu.