Nestandardní paličky

Jsou to paličky vyrobené na zakázku pro konkrétního zákazníka, ale ten si je neodebral, odmítl, neměl na zaplacení, nebo je vyměnil za jiný typ, který mu vyhovoval více. Oproti standardním paličkám mají vždy jiné rozměry. Jednou vyrobené paličky již nelze předělávat a proto jsou nabízeny ve výprodeji jako nestandardní typy. Kvalitou ale odpovídají normálně vyrobeným paličkám. Jejich výhodou je výprodejní sleva oproti ostatním typům.

Pokud je budete chtít, jste omezeni tím, co je momentálně k dispozici, většinou se ale nějaké modely pro vaši potřebu dají vybrat. Můžete tak získat paličky určené pro plné nasazení, a to za velmi výhodnou cenu. Výprodejní nabídku  modelů s nestandardními rozměry najdete v našem e-shopu, na Aukru, či různých inzertních serverech.

substandard sticks

It sticks are made to order for a specific customer but have not taken it he refused he had to pay for or exchanged for another type which suited him more. Unlike standard paličkám each have different dimensions. One can no longer sticks made remodeling and therefore are offered in a sale as nonstandard. Quality but they correspond to normally produced paličkám. Their advantage is výprodejní discount compared to other types.

If you want you are limited to what is currently available mostly but some models can choose your need. You can get the sticks designed for full deployment for a very reasonable price. Clearance offer models with non-standard dimensions can be found in our e-shop on Aukro and various advertising sites.