Většina bubeníků nakupuje paličky ve specializovaných obchodech s bicími nástroji, nebo v různých hudebních obchodech. Setkávají se tam s označením jako 5A, 7A, 2B, 3S, Rock, Billy Cobham, Carl Palmer,  Autograph model, a spoustou dalších. Málokdo ale ví, co tato značení znamenají a proč se používají. V tomto článku vám vysvětlíme význam těchto tajemných kódů.

drumstick manufacturePro pochopení je nejprve nutno zajít do historie.  Někdy kolem roku 1917 začal Ludwig Drums Company vedený tehdy Williamem F. Ludwigem jako první firma vyrábět paličky ve velkém s použitím tehdy moderních strojů. Ty pracovaly s velkými tvarovými noži, které dávaly paličce výsledný tvar. Na každý model paličky bylo nutné na stroji vyměnit příslušný nůž. A pro inventární účely se zpočátku začaly paličky značit podle čísel nožů. Pro detailní označení pak W. F. Ludwig použil kód sestavený z čísla a písmena. Číselná část označovala obvod paličky. Písmeno za číslem určovalo aplikaci, ke které byla palička určena. S – znamenalo Street (ulice ) B znamenalo Band (skupina) a A znamenalo Orchestra. A proč nebylo na Orchestra paličky použito písmeno O ? Protože se údajně podle W. F. Ludwiga netisklo dobře – a zkrátka protože označení A se mu na paličce líbilo více.


Ve dvacátých až čtyřicátých letech 20 stol se ustálilo následující základní značení, které vyjadřovalo velikost paličky a aplikaci, na kterou byla palička určena.

obvod paličekČíselná část značení znamená obvod paličky. Obecně čím nižší číslo, tím větší obvod, čím vyšší, tím menší obvod a slabší palička. Např. 7A má menší obvod než 5A , která má menší obvod než 2B. Výjimka je typ 3S, ten má obvod větší než 2B , navzdory použitému číslu.  A proč se tyto čísla vztahují k obvodu paličky  a nikoliv k průměru? - Proto, že další firmy si tento průměr u svých typových řad modifikovaly po svém, takže se snadno setkáte s tím, že např 5A má průměr u jednoho výrobce 14 mm, u jiného 14,2 mm a u dalšího 14,5 mm.

Písemná část značení indikovala doporučenou aplikaci paličky. Ale i tato část se postupem doby vyvíjela.

 • řada A: (Orchestra) byla určena pro použití v koncertních, nebo jazzových souborech, orchestrech a ve vážné hudbě. V obvodu jsou menší než řada B a jsou určeny pro lehčí typ hraní (5A, 7A)
 • řada B: (Band) byla určena pro různé bigbandové kapely, jazz, a různé hudební soubory a skupiny hrající v té době populární hudbu. Paličky se snadněji ovládají a model 5B je dnes nejprodávanějším modelem,   vhodným pro začínající bubeníky. (2B, 5B)
 • řada S: (Street) byla určena pro volná prostranství, pro různé pochodové kapely a přehlídky a tam, kde byla požadována velká hlasitost a razance úderu. Podotýkám, že toto je hlavně specialita USA a anglofonních zemí - v našich podmínkách tyto typy orchestrů jsou zcela neznámé. (3S, 5S)
 • řada I: zavedl ji v 60 letech Pro Mark a byla určena pro domácí pochodové použití. Dnes zcela neznámá.
 • řada OO: - zavedl ji v 60 letech Pro Mark a byla určena pro exklusivní použití ve velmi malých kapelách a domácích orchestrech. Dnes se nepoužívá.
 • řada C: je určena pro rockovější hraní a byla zavedena v 70 letech. V současnosti ji sporadicky používá jen několik firem. U nás neznámá.

S rozvojem hudby v 60 a 70 letech začaly vznikat specializované firmy, zabývající se výrobou paliček. Ty v podstatě převzaly tehdejší značení a používané rozměry, ale zároveň začaly rozšiřovat typové řady různými modifikacemi těchto základních typů, které dělaly na požadavky různých známých bubeníku. Pokud totiž takový typ byl úspěšný, zařadily ho do svého sortimentu pod označením, které sice vycházelo ze stávající řady, nicméně bylo specifické pro každou takovou firmu. V této době se také začínají objevovat již první větší odlišnosti ve stejně značených typech, hlavně v rozměrech a tvaru přední části paličky. Renomované firmy v tomto období začínají zavádět zákaznické série paliček.  To jsou modely, vyráběné pro známé a proslulé bubeníky.  Vycházejí přitom většinou ze základní řady, ale mají své specifické rozměry, tvar, a typ špičky, které dotyčný bubeník požadoval a s kterými se mu nejlépe hrálo. Pro tyto typy se většinou používá jako značení jméno bubeníka.

V 80 a 90 letech se objevilo spousta malých a lokálních výrobců paliček, vyrábějících jen na několik základních modelů, které dodávali pouze do úzce specializované obchodní sítě. Ti hlavně pod komerčním tlakem obchodníků začali své paličky označovat nejčastěji používanými názvy (5A, 5B, 7A), ale naprosto ignorovali jejich zavedené rozměry a tvar. Ten se snažily zachovat pouze velké firmy, z nichž některé bohužel podlehly módním tlakům a od standardních rozměrů a tvarů se po čase odchýlily.

V současné době je situace taková, že se nelze spolehnout na to, že zakoupený typ stejného označení od různých firem bude skutečně stejný. Renomované firmy sice vycházejí z dříve ustáleného značení , ale dá se říci, že co firma, to jiná palička. Co se týče rozměrů, většina firem se je snaží částečně respektovat, ale při srovnání narazíte na značné odlišnosti. U jednotlivých typů jsou hlavně velké odlišnosti ve tvaru přední části paličky a špičky. Dále se čím dál tím víc začíná prosazovat trend, kdy firmy nabízejí jen 3 nebo 4 modely s klasickým značením, a pro zbytek své produkce používají své specifické značení. Dělají to proto, aby se co nejvíce odlišily od standardně vyráběné produkce. Má to ale bohužel negativní dopad v tom, že se pak velmi těžko vybírá z odlišných modelů od různých firem, takže bubeník, který si zvykl na jeden typ paliček ho pak velmi obtížně nahrazuje, pokud chce začít používat jinou značku.

Značení paliček se i nadále vyvíjí. Pro úplnost zde uvádím i nový způsob rozlišení paliček firmy Pro Mark, která jej začala používat začátkem roku 2007. Pro usnadnění výběru zavedla 5 velikostních kategorií a zároveň použila jejich barevné rozlišení:

 • S (Small) Lehké paličky s malým průměrem pro citlivé a expressivní aplikace. Průměry paliček začínají na 12 mm. Klasický model představuje 7A.
 • M (Medium) Střední paličky  s průměrem začínajícím na 14 mm.  Vhodné pro všechny styly. Populární pro většinu hráčů a doporučené pro výuku a začínající bubeníky. Klasický model představuje 5A.
 • L (Large) Středně těžké paličky s průměrem začínajícím na 15 mm.  Vhodné pro výraznější hraní, podporující výraznější zvuk na činelech. Klasický model představuje 5B.
 • XL (Extra Large) Extra těžké paličky s průměrem začínajícím na 16 mm. Určené pro razantní úder, tvrdé hlasitější hraní a větší ruku. Klasický model představuje 2B.
 • XXL  (Double Extra Large)  Nejtěžší a nejsilnější paličky  s průměrem začínajícím na 17 mm Určené pro expresivní úder v pochodových skupinách, nebo extrémní silové hraní rocku Klasický model představuje 3S

Pro_Mark_category.jpg

Srovnávací tabulky rozměrů paliček od reprezentativního vzorku výrobců najdete v souvisejících sekcích. Mějte na paměti, že v nich je uvedená jen velmi malá část typů, které jdou mezi sebou porovnat.

V nabídce firem a různých obchodníků se nejčastěji setkáte s těmito typy: 2B, 3A, 5A, 5B, 7A, Jazz, Rock. Dále jsou nabízeny tyto typy v různých nejčastěji délkových variantách, které jsou značeny různými doplňujícími názvy (2BL, 5A Long, 311 A, ...) Pro podrobnější značení paliček se v současnosti rozlišují tyto základní skupiny:

 • Klasická, nebo standardní série. Tam spadají většinou typy uvedené v tabulce. Někteří výrobci tuto řadu dále dělí, ale obecně se dá říci, že paličky z této řady jsou určeny pro použití ve skupině, nebo orchestru hlavně při běžném vystupování.
 • Signature (zákaznická) série. Jsou to modely známých bubeníků, které si firma zařadila do svého běžného sortimentu a nabízí je do obchodní sítě. Značeny jsou převážně jejich jmény. Jejich užití je stejné, jako u první skupiny.
 • Marching (pochodová) série. Jsou to modely používané v pochodových orchestrech a na různých přehlídkách, kde tato tělesa vystupují. Tyto paličky vyrábí jen několik firem. U nás jsou tyto modely naprosto neznámé a nepoužívají se, hlavně z důvodu, že u nás takovéto orchestry téměř neexistují.
 • Orchestra série. Tyto modely se používají hlavně ve vážné hudbě a vyrábí je pouze některé úzce specializované firmy. U nás jsou tyto paličky téměř neznámé.

Na paličkách obvykle najdete tato značení, nebo symboly:

 • logo firmy. To bývá uvedeno téměř vždy. Ale pozor - nemusí to být vždy výrobce modelu, někdy se jedná o jeho distributora, který model prodává pod svým názvem a nechává si jej dělat od externí firmy. Nejčastěji to bývá u různých obchodníku a dále u některých výrobců bicích, kteří paličky nabízejí pod svou značkou jako doplněk.
 • Typ - nebo model. Bývá uveden vždy, chybí jen na no-name paličkách, nebo na paličkách naprosto podřadné kategorie.
 • Použitý materiál. Nejčastěji je to hickory, maple, white oak nebo Shirakashi oak, hornbeam, beech, ebony... Tyto názvy se používají většinou v angličtině jako celosvětové. (české ekvivalenty - viz sekce materiály)
 • Typová nebo modelová série. Uvádí ji jen některé firmy, a to ještě ne ve všech případech. Je pro detailnější rozlišení paliček.
 • A nakonec i barevná tečka na konci paličky. Najdete ji jen u několika firem – a nemá žádný význam, ani to není žádná výztuha paličky. Je to jen pouhá záslepka otvoru, za který byla palička zavěšena při lakování.......


Použité zdroje:
Modern Drummer
Ludwig Drums Company
Pro Mark drumsticks
Drummers Resouces
prospekty a informační materiály uvedených firem, jejich webové prezentace, můj archiv, připomínky a poznatky recenzentů a profesionálních bubeníků.

Poznámka:
Předchozí verze tohoto dokumentu obsahovala bohužel několik nepřesností a mylných údajů.  V průběhu doby se mi pak povedlo správné údaje dohledat, a ke dni 1. 9. 2007  jsem vše opravil a upřesnil tak, aby to odpovídalo skutečnosti. Děkuji za pochopení – nikdo není dokonalý …....