Superstick economy hit

Jsou vyráběny hlavně z netříděného habru. Je to materiál, který částečně nesplňuje naše náročné požadavky na jeho kvalitu, ale lze z něj vyrobit dobré paličky s velmi vstřícnou cenou. Nabízeny jsou pouze modely 5A, 5B, KS Fussion a 747 Rock v limitovaných sériích.

They are produced mainly from unsorted hornbeam.  It is material that part does not meet our demanding requirements for quality but it can make a good stick with a very friendly price.  Offered only models 5A 5B and KS Fussion 747 Rock limited series.

Hikorové paličky Superstick jsou vyráběny z hikoru B třídy, který byl vytříděn při výrobě. Tomu také odpovídá jeho cena v poměru ke stále ještě velmi dobré kvalitě. Paličky děláme pouze výjimečně v limitované sérii v modelech 5A, 5B, KS Fussion a 747 Rock.

Hickory Superstick mallets are made from Hickory class B which has been separated in the production.  This also corresponds to its price in relation to the still very good quality.  Drumsticks do only rarely in limited series models 5A 5B and KS Fussion 747 Rock.

superstick hikor

Habrové a hikorové paličky Superstick nabízíme do obchodní sítě a výjimečně na různých inzertních serverech a bazarech nebo na našem e-shopu, kde je prodáváme v setu po 10 párech.

Hornbeam and hickory sticks Superstick we do business and the exceptionally on various advertising sites and bazaars or in our e-shop where we sell them in sets of 10 pairs.