Keychains - mini sticks

Tyto klíčenky nabízíme pro propagační účely, nebo jako merchandise pro kapely. Je to ideální a velmi oblíbený dárek, nebo položka vhodná k propagaci. Nabízíme je samostatně, nebo navlečené na kroužku buď po dvou, nebo po jednom kuse. Cena klíčenek je stanovena včetně zákaznického potisku, požadujeme proto minimální odběr 250 ks, nebo 125 párů na kroužku.

These keyrings offer for promotional purposes or as merchandise for the band.  It is an ideal and very popular gift or item is suitable for promotion.  We are alone or strung on a ring either two or one piece.  Keyrings price is determined by the customer including printing therefore we require minimum order of 250 units or 125 pairs per ring.

klíčenka základ

Potisk na klíčenkách je variabilní, na jednu paličku lze tisknout i dva motivy, každý na obrácenou stranu, nebo pokud je požadován set dvou ks na kroužku, můžeme na každou paličku tisknout jiný motiv. Možná je také volba barvy potisku.

Printing on keyrings is variable one mallet can print two motives each on the reverse side or if the required set of two pieces on the ring we can print on any other motive mallet.  Perhaps it is also a choice of color printing.

klíčenka set

Jednotlivé klíčenky nenabízíme - lze je získat v obchodní síti zdarma k našim paličkám. Velmi výjimečně pak děláme promo akce, kdy nabízíme klíčenky i jednotlivě - a v takovém případě to avizujeme na sociálních sítích. Nabídka má vždy omezenou platnost.

Individual key chains there - you can get it in stores for free to our paličkám.  Very rarely we do promotions then when we stick individually - and in this case it our intention to social networks.  The offer is always limited validity.