Tvar špičky paliček a jejich materiál je hlavní faktor,  který ovlivní výsledný zvuk paličky na bubnech a činelech.  V následujícím článku se seznámíte s dřevěnými a nylonovými špičkami, nejpoužívanějšími tvary a jaký mají vliv na výsledném zvuku. Nejprve se budeme věnovat soupravě – zvláště bubínku.

V tomto případě platí celkem jednoduché pravidlo. Velikost špičky paličky je přímo úměrná s výsledným zvukem. Malá špička, tedy dá slabší zvuk, a naopak.  Dále má určitý vliv tvar špičky. Kulatá produkuje ve všech svých polohách stejný zvuk, v případě oválné špičky pak výsledný zvuk záleží na úhlu dopadu a styku blány a plochy špičky. Čím větší plocha, tím razantnější, a zastřenější zvuk. V praxi to tedy znamená, že pokud chcete mít maximální kontrolu nad zvukem, použijete paličky s menší špičkou, pokud chcete hrát razantně a dynamicky, použijete větší špičku. Dalším faktorem je hustota dřeva. Paličky vyrobené z tvrdších materiálů produkují jasnější zvuk oproti decentnějšímu a zastřenějšímu zvuku paličky z měkčích materiálů.

Vliv tvaru špičky na výsledný zvuk činelů:


Každý bubeník  se snaží najít si svůj specifický a nezaměnitelný sound – a to hlavně v pasážích, kdy hraje na činely. Různá kvalita a úroveň zpracování jednotlivých činelů má sice na výsledný zvuk zásadní vliv, ale ten je dotvářen také špičkou použitých paliček.  Abychom pochopili význam a funkci různých tvarů špiček, je třeba napřed zajít trochu do akustiky.

Základní pravidlo nám říká, že čím menší  dotykový bod, který má palička při kontaktu s činelem, tím více produkuje činel vyšších frekvencí.  To samé platí i pro hustotu a tvrdost materiálu paličky. Čím těžší dřevo, tím výraznější a jasnější zvuk obohacený o vyšší frekvence. Abychom si to mohli lépe vysvětlit, představme si takovou ideální paličku pro tuto demonstraci. Ta by teoreticky měla být z tvrdého dřeva s vysokou hustotou a špičkou, jejíž tvar by měl být trojúhelníkový. Váha paličky v kombinaci s tvrdostí a trojúhelníkovou špičkou nám dává jasný a čistý zvuk na činelech.  Ukážeme si to na následujícím příkladu:
 
kontakt hrany trojůhelníkové špičky s činelemTrojúhelníková špička paličky má v určitém úhlu styku s činelem nejmenší dotykový bod.  Ve vyšší frekvenci proto zní lépe a dává zřetelný a čistý zvuk.  Problém zde je ale v tom, že síla úderu působí na velmi malý bod, a palička se tím rychleji a více opotřebuje a produkuje vyšší tóny.  Tomuto opotřebení se dá částečně vyhnout  výběrem paličky s tvrdšího a pevnějšího dřeva. Zcela eliminovat ho pak lze volbou umělé špičky. Ovšem je třeba vědět, že umělá špička vzhledem ke své tvrdosti produkuje úplně jiné zvukové spektrum se zvýrazněním vyšších a ostřejších tónů.

kontakt trojůhelníkové špičky s činelem celou plochouNyní změníme úhel dopadu paličky na činel tak, že trojúhelníková špička dopadá celou plochou. Zvuk ztrácí vyšší frekvence a mění se z jasného na zastřený. Tento typ špičky tedy dává bubeníkovi značnou kontrolu nad výsledným zvukem.
kontakt kulaté špičky s činelemPalička s kulatou hlavičkou má  vždy stejnou oblast kontaktu s činelem, ať je v jakékoliv pozici. Její zvuk je proto vždy konstantní, a změna úhlu dopadu na něj nemá vliv. Naopak značný vliv na výsledný zvuk má velikost špičky.  Čím menší, tím produkuje vyšší tóny zvukového spektra.kontakt oválné špičky s činelemOválná špička má větší dotykový bod než kulatá špička a produkuje temnější zvuk.  V porovnáním s trojúhelníkovou špičkou je zastřenější než při situaci na prvním obrázku, kdy špička dopadá svou hranou, ale v porovnání se situací na druhém obrázku, kdy  trojúhelníková špička dopadá svou celou plochou, dává oválná špička jasnější zvuk. A navíc její tvar je odolnější vůči oštípání a opotřebení.Sečteno a shrnuto:
Tvar špičky  a její kontaktní bod s činelem má vliv na výsledný zvuk. Dále je důležité, v jakém úhlu palička dopadá na činel.  Při správném rozestavení činelů totiž máte možnost kontrolovat úhel dopadu paličky, což při použití té správné špičky vám dává možnost kontroly nad výsledným zvukem činelu. Důležitá je také velikost špičky a její tvar. Menší špička dává čistější a jasnější zvukové spektrum, které se stává se zvětšující se špičkou víc zastřenějším, a temnějším.

Dřevo versus nylon
Jak většinou víte, lze se setkat jak se dřevěnými, tak s nylonovými špičkami. Nylonové špičky jsou výborné pro práci s konkrétním zvukem v lehčích technických pasážích a velmi usnadňují práci s činelem, jeho reakcí a celkovým feelingem. Toho využijete hlavně v jazzu, swingu, orchestru, nebo v taneční hudbě. Tvrdost špičky je stabilní a špička dává stejný zvuk ve všech bodech kontaktu s činelem. U dřevěných špiček se totiž někdy může stát, že při pootočení paličky budete hrát částí hlavičky, která má nižší hustotu, což bude mít vliv na výslednou barvu zvuku. Na druhé straně produkuje nylon trochu odlišné cinkavější a ostřejší zvukové spektrum což může v konečném výsledku vadit. Dřevěné špičky naproti tomu produkují zastřenější temný zvuk, vhodný v rocku, nebo podobných stylech. Bubeník má zde kontrolu nad jeho konečnou podobou, kdy výsledek lze měnit změnou úhlu dopadu paličky. Jejich celkový zvuk není tak průrazný. Zde je pro volbu špičky nejdůležitější požadavek bubeníka na výsledný zvuk, nebo jeho kritéria, co vlastně od paličky chce, případně jaký pocit chce svou hrou vyjádřit. Hlavní výhoda nylonových paliček oproti dřevu je ta, že mají téměř nekonečnou životnost a nedojde k jejich oštípání. To u dřevěných špiček dokáže dramaticky změnit jejich výsledný zvuk – čím víc je špička opotřebená, tím temnější a nezřetelnější zvuk produkuje.

A tady jsou v současnosti nejpoužívanější typy špiček, nebo zakončení paliček:

kapkovitá špičkaKapkovitá špička  - TEAR DROP (také slzovitý, nebo vejčitý tvar). Produkuje plný a bohatý spodní tón s větším podílem nižších kmitočtů.
soudkovitá špičkaSoudkovitá špička - BAREL dává hluboký, kulatý a průbojný zvuk v širokém spektru. Vhodná pro razantnější pasáže, nebo do studia.
žaludovitá špičkaŽaludovitá špička - ACORN dává úplný tlustý zvuk. Je citlivá na úhel dopadu, a tím lze s výsledným zvukem dále pracovat. Je vhodná pro rockovou muziku.
kulatá špičkaKulatá špička - ROUND dává čistý a jasně artikulovaný zvuk, závisející na výsledné velikosti špičky. Malá kulička produkuje vyšší frekvence, větší kulička pak  obohacuje zvuk o nižší kmitočty.
vejčitá špičkaVejčitá špička - OVAL produkuje jasný střední rozsah zvukového spektra po celém obvodu špičky při styku s činelem. Vhodná do rocku a pro razantnější, nebo silovější hru.
trojůhelníková špičkaTrojúhelníková špička - TRIANGEL produkuje v závislosti na úhlu dopadu široké zvukové spektrum od velmi výrazných tónů s vyššími kmitočty až po temný a zastřený zvuk.
zakončení paličkyZakončení paličky – BUTT. Produkuje razantní silný tón – vhodný pro expressivní a tvrdou hru (rock, metal). Většina bubeníků pro dosažení razance úderu paličku otočí, jen malá část používá paličky s tímto zakončením.
špejlové paličkyŠpejlové paličky – ROODS.  Do kontaktu s činelem se dostávají jednotlivé špejle a produkují jemný šustivý perkussivní zvuk. Užití je v tišších a technických pasážích.
nylonová špičkaNylonová špička – NYLON dává jasný cinkavý, čistý a průraznější zvuk, než dřevěná špička. Ten je víceméně stejný bez ohledu na použitý tvar špičky, a je dán hlavně její tvrdostí. Oproti dřevu má nylonová špička téměř neomezenou trvanlivost.
vroubkovaná nylonová špičkaVroubkovaná nylonová špička. Tuto novinku zavedl Regal Tip, který ji má patentově chráněnou. Vroubky mají vliv na kontakt s činelem, kdy k němu dochází na více místech, čímž dojde k jakémusi „roztříštění“ zvukového spektra. Zároveň redukují výslednou tuhost hlavičky. Výsledkem je tlumenější a decentnější zvuk, blížící se svým charakterem celodřevěné špičce. (obrázek byl převzat z jejich stránek)


Použité zdroje:
Marc Zoutendijk– Anatomy of drumstick
Regal Tip – informace na webových stránkách
Zildjian – katalog 2001, informace na webových stránkách
Vater – informace na webových stránkách
Modern Drummer
Katalogy a informace dalších firem, postřehy a poznatky z praxe, připomínky a poznámky profesionálních bubeníků, a další zdroje.