Váha paliček ovlivňuje jejich zvuk a jeho sílu, a také vaši schopnost paličku ovládat. Je přímo závislá na délce, průměru paličky a na druhu dřeva, z něhož je palička zhotovena. Existující akustická pravidla říkají, že těžká palička dává velmi jasný a průrazný zvuk v celém frekvenčním spektru. Snadno se to dá demonstrovat na zvuku bubínku. Pokud na něj budete hrát hlasitě s lehkými paličkami, bude jeho zvuk mdlý a nevýrazný, bez ohledu na to, jak tvrdě jste uhodili. Přitom vynaložíte mnohem více námahy. Použitím tvrdých a těžších paliček získáte větší kontrolu nad zvukem, který bude mnohem bohatší a konkretnější.

Výběr váhově vhodných paliček se v tomto případě dostává do konfliktu s volbou průměru paličky. Bubeníci, preferující silné paličky jsou nuceni vybírat takové, které mají v uvedeném průměru optimální váhu, a naopak bubeníci preferující malý průměr jsou nuceni volit paličky s vyšší hmotností. Hmotnost paličky se dá ovlivnit výběrem materiálu. Ten má také vliv na výsledný zvuk. Čím je tvrdší a hustší, tím jasnější zvukové spektrum s větším podílem nižších frekvencí dává při hře na činelech. Toto si před několika lety otestovala firma Latin Percussion, když experimentálně zhotovila paličky nazvané Dynafibe. Ty byly vyrobeny z hikoru, který byl lisováním zhuštěn. Paličky byly velmi těžké a měly velmi jasný a průrazný zvuk v celém zvukovém spektru, blížící se svému výsledku použití paliček s nylonovou špičkou.

V případě dřeva pak musíme počítat ještě s jednou jeho negativní vlastností, a to je jeho rozdílná hustota. Proto je třeba dbát na dobré spárování paliček – v rámci jednoho použitého dřeva a stejného typu o daných rozměrech se mohou váhy jednotlivých paliček lišit až o 12 g v případě hikoru.  Dále jsou značné rozdíly mezi jednotlivými materiály, používanými k výrobě. Protože v běžné praxi můžete tyto faktory obtížně srovnávat, na grafu vidíte, jak hustota různých druhů dřeva ovlivňuje výslednou hmotnost paličky. Mělo by to usnadnit váš konečný výběr. Detailní vlastnosti a popis jednotlivých dřev najdete v sekci materiály.

A zde jsou jednotlivé grafy. První z nich ukazuje rozdíly v měrné hmotnosti jednotlivých dřev, vyjadřující váhu 1 m3 v kg.:

graf_hmotnost.jpg

Další graf zobrazuje pevnost v tlaku a ohybu jednotlivých dřev:

graf_pevnost.jpg

A tento graf vám ukazuje, jak se od sebe liší hmotnost jednotlivých paliček u tří nejpoužívanějších typů v případě použití různých druhů dřev.

graf vahy.jpg